Kota Ezawa

Kota Ezawa. IKEA, 2007
A SPACE OF YOUR OWN, edition 7
75 x 100 cm

back        next