Nikolay Oleynikov

Nikolay Oleynikov
I Magre, 2013
indigo and red ink on paper
50x70cm

back        next